Bemutatkozunk

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 1999 év elején alakult, hivatalos bejegyzése 1999 márciusában történt meg. A 15 alapító tag zöme egy baráti társaság tagjaiból derült ki Céljaink: Keszthely és környéke környezeti értékeinek védelme, a talaj, a víz és a Levegőtisztaság további romlásának megállítása, a zaj- és fényszennyezés csökkentése, a Megújuló energiák lakossági és közületi használatának népszerűsítése, a városi és a környező természetes zöldfelületek megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás minél szélesebb körű elterjesztése. Úgy gondoljuk, hogy mindezeket a környezettudatos gondolkodásra való nevelés révén érhetjük el, elsősorban a fiatalokat célozva meg.

Fő tevékenységi területeink:

Előadások, vetélkedők, tanulmányi kirándulások szervezése általános- és középiskolás diákoknak, a környezetvédelem jeles napjaihoz kapcsolódóan

Környezetvédelem-foglalkozások óvodákban

Aktuális környezetvédelmi problémákról szóló tanácskozások szervezése szakelőadók (egyetemi oktató, kutató, tudományos munkatáras és más szakemberek) előadásával, a Keszthelyi Egyetem tanárai és diákjai., civil szervezetek és a szakterületen tanuló középiskolás diákok és tanáraik részvételével

A megújuló energiák használatának népszerűsítése előadásokkal kiállítással és egy Keszthelyen megvalósítandó, a fenntartható építészet demonstrációs épületeként működő létesítmény tervezésével

Részt veszünk városunk és a kistérség fejlesztési koncepcióinak, szabályozási terveinek, a környezeti hatástanulmányoknak véleményezésében, a keszthelyi Környezetvédelmi Program megalkotásában és felülvizsgálatában.

Tevékenységünk eredményét a szemléletformálás területén nehéz lemérni. Az általunk kezdeményezett szelektív hulladékgyűjtés sikerét bizonyítja, hogy egy elteltével a helyi Városüzemeltető Kft. is beindította azt és átvette tőlünk a feladatot.

A diákok körében végzett tevékenységünk sikerét az egyre nagyobb részvételi számban megmutatkozó érdeklődés és a tanárokon keresztül kapott visszajelzések bizonyítják, de az igazi eredmény a fiatal generáció felnőtté válása után, a remélhetőleg környezettudatos életmód és környezethasználat minél szélesebb körű elterjedése révén mutatkozhat meg. Ez irányú tevékenységünket Keszthely városa Keszthelyért Emléklap az Eurosolar hazai szervezete a napenergia hasznosítás Népszerűsítéséért Emléklap adományozásával ismerte el.

Szervezetünk ma 12 állandó és 10 pártoló tagja van.

A tagok között környezet-gazdaságtant oktató egyetemi tanár, környezetmérnök egyetemi hallgató, növényorvos-szakos egyetemi hallgató, környezetvédelmi szakképesítésű óvónő, építészmérnök az energiatudatos építészet terén szerzett ismeretekkel, gépészmérnökök energetikus ismeretekkel és agrármérnökök találhatók.

Az Egyesület működése


Az egyesület céljának tekinti

 • Keszthely Város és környéke környezeti értékeinek védelmét,
 • A talaj, a víz és a levegőtisztaság további romlásának megállítására, illetve visszafordítására irányuló kezdeményezések elindítását, támogatását, a megújuló energiák lakossági és ipari felhasználásával,
 • A zajártalom csökkentését,
 • A lakosság és különösen a fiatalok bevonását a környezet állapotnak javítására, a városi és városkörnyéki zöldfelületek védelmére indított akciókba.
 • Az építet környezet által okozott elkerülhető környezetkárosító hatások felkutatását, a fenntartható fejlődés és ezen belül a fenntartható építési elveinek és módszereinek megismertetését, a természetbarát szemlélet meghonosítását és a tervezési és építési folyamatokban,
 • Az ifjúsági, -különösen az általános és középiskolás diákság szemléletformálását, környezeti nevelését, oktatását.


Image

Céljai elérése érdekében

 • A rendelkezésre álló fórumok felhasználásával ismerteti célkitűzéseit, feladatait, a munkája eredményeit, felvilágosító és népszerűsítő tevékenységet fejt ki,
 • Támogatja Keszthely Város Önkormányzatának környezetvédelmi tevékenységét, javaslataival tovább bővíti azt, különös tekintettel a levegőtisztaságra és zajvédelemre, az építet és természeti környezet értékeinek megóvására, továbbá a megújuló energiák gyakorlati alkalmazására,
 • Szorgalmazza a veszélyes anyagok károsító hatása ellenni védekezés gyakorlati megoldását,
 • Kapcsolatot tart fenn Keszthely testvérvárosainak környezetvédő csoportjaival annak érdekében, hogy az ottani környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív szemlélet és gyakorlati megoldások, intézkedések városunkban is ismertté váljanak és meghonosodhassanak, egyéni, közösségi és önkormányzati szinteken egyaránt,
 • A fenntartható építéssel, a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos felvilágosító, tanácsadó tevékenységet fejt ki,
 • A fiatalok környezeti nevelése érdekében ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat, vetélkedőket, tanulmányi kirándulásokat szervez.


Image

Az egyesület szervezeti egységei a következők

Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző bizottság

2. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály elfogadása és módosítása
 • az elnökség tagjainak, az ellenőrző bizottságnak és egyéb tisztségviselőknek a megválasztása
 • az éves költségvetésnek és mérlegnek elfogadása
 • az elnökség beszámolójának megtárgyalása és elfogadása az általános határozathozatali szabályok szerint
 • az elnökség által előterjesztett éves munkaterv elfogadása


Image