Keszthelyi Balaton-part értékleltárja

Keszthelyi Balaton part természeti értéktárja

 

Egyesületünk azzal a céllal nyújtotta be 2014-ben pályázatát, hogy a támogatás segítségével Keszthely Balaton-partja egyik értékes területén élő növény- és madárállomány felmérésével az ottani zöldterület értékleltárát elkészítse. A munka aktualitását az adta, hogy a Balaton törvény megváltozása folytán jelenleg készül városunk teljes Balaton-parti területének módosított területhasználatát lehetővé tevő tanulmányterv, a jelenlegi zöld területek egy részének átsorolásával.

 

A munka 2014 áprilisában a 4 hektáros terület geodéziai felmérésével kezdődött a helyi Geo-Balaton Földmérő Kft megbízásával. Az elkészült tervezési alaptérképen az utak, tereptárgyak stb. mellett a terület minden egyes fája (290 db fa) pontos helyén, jól láthatóan szerepel.

A szakmai munkával három személyt bíztunk meg. A terület általános értékelését és a lágyszárú növényzet felmérését Dr. habil Szabó István egyetemi tanár, a faállomány felmérését Horváth Attila erdőgondnok, a madárállomány felmérését Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület Zalai csoportjának vezetője készítette a „GÖCSEJ” Természetvédelmi Alapítvány közreműködésével.

 

A felmérések 2014 őszén megkezdődtek, majd 2015 tavaszán folytatódtak illetve a madarak tekintetében a fészkelési időszakban ismétlődtek. A tavaszi felmérésen részt vett a helyi Vajda János Gimnázium biológia tagozatos osztálya Németh Rita tanárnő vezetésével.(fotók)

A három szakértő elkészítette a pályázatban vállalt felméréseket szöveges ismertetéssel, rajzi vázlatokkal, fotókkal, a megőrzést szolgáló kezelési tervvel. Elkészültek a FM Természetmegőrzési Főosztálya számára a biotikai alapadatokat tartalmazó táblázatok is.

 

A kapott anyagokból egyesületünk elkészíttette a felmérések eredményeit ábrázoló térképeket: a lágyszárú növényzetet és a madárállományt az 1. sz. fekete-fehér térképen, a faállományt a 2. sz. színes térképen, a felmérések összesített eredményeit a 3. sz. színes térképen ábrázoltuk. A kiadvány a Ziegler nyomdában készült a vállalt 30 példányban, A4 méretben, a szerkesztésben egyesületünk is részt vett.

Az elkészült kiadványt 2015. május 28-án a Balaton Színházban előadás keretében mutattuk be, ahol mindhárom szakértő személyesen ismertette a vizsgálatok eredményeit.

Az eredményesen befejezett pályázatról, az elkészült kiadványról és a legfontosabb megállapításokról két újságcikk (Zalai Hírlap, Monitor Magazin) és a keszthelyi Televízió is beszámolt.

 

A kiadvány szerzői egybehangzóan megállapították, hogy a vizsgált terület Keszthely város partközeli településrészének védelemre méltó értéke. Keményfás ártéri ligeterdő, ami a Balatonnál az egyik utolsó ilyen létező növénycsoportosulás. Fő dendrológiai értékét kocsányos tölgyek – az egyik 200-250 éves - magas kőrisek, köztük egy famatuzsálem, hegyi juharok, kislevelű hársak, platánok adják. A területen 22 énekesmadár fajt regisztráltunk, közülük 21 védett. Lágyszárú növényzete másodlagos, melyben fellelhetők az eredeti növénytakaróra jellemző pázsitfű és kísérő fajok. A terület értékét növeli a séta-kerékpárutat kísérő ültetett vadgesztenye fasor.

Radó Dezső professzor által megállapított értékeket felhasználva közelítő számítás szerint a terület faállománya évente 11 tonna oxigént termel, 89,9 tonna szennyeződést és 15,3 tonna széndioxidot köt meg a levegőből.

Az itt élő madarak eszmei értéke kb. 7 millió forint.

 

Az elkészült kiadványt ismertettük és átadtuk Keszthely város polgármesterének, a Városstratégiai Bizottság tagjainak és a főépítésznek, aki eljuttatta azt a Balaton-parti szabályozás módosítását célzó tanulmányterv készítőinek. Egyesületünk a tervezési folyamatba partnerként bejelentkezett, ezért a kiadványt az egyeztetéseket végző Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága is megkapta.

Ugyancsak elküldtük a teljes anyagot digitális formában az excel táblázatokkal együtt a FM Természetmegőrzési Főosztályának is.

A kiadvány letölthető innen

 

 

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.