Keszthely fehér tündérrózsája

Tündérrózsa tanösvény: a védett kisvirágú fehér tündérrózsa egyedi populációjának megmentése

PTKF/1216/2015

 

A 2015-ben benyújtott pályázat megvalósítása 2015 szeptemberében kezdődött meg egy szakmai részvevőkkel megvalósítandó helyszíni bejárás és egyedszámlálás megszervezésével.

Erre október 9.-én került sor, ahol a résztvevők megbeszélték a teendőket és felmérték a védendő növénypopuláció kiterjedését, darabszámát.

Megállapították, hogy a védett Kisvirágú Fehér Tündérrózsa a Hévíz-lefolyónak a keszthelyi zsiliphez közelebb eső, kb. 1,5 km hosszú szakaszán nyílik, ekkor 130 virágzó egyedet számoltak meg. A populáció élőhelyét elérik a Hévízi tó irányából terjedő agresszív fajok, pl. a sarjadzó levelű hibrid tündérrózsa és más, akvarisztikai céllal betelepített vízinövények, melyeket irtani kell.

Megállapodtak, hogy a Vízügyi igazgatóság az általában évenként esedékes kotrás idejéről az előzetesen értesíti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviselőjét és a Környezetvédő Egyesületet, hogy az esetlegesen kiszakított védett tündérrózsa töveket a művelet után a lefolyóba visszatelepíthesse. Ugyanígy kell eljárni a kis példányszámban előforduló különleges és értékes növény, a Tengermelléki Káka esetében is. (1. sz. melléklet: Emlékeztető feljegyzés, fotók)

A következő időszakban elkezdődött a szakmai munka, a tanösvény tábláira és a kiadványba kerülő ismeretterjesztő írásos és fotóanyag készítése, a táblák és a pad megrendelése, a táblák szövegének angol fordítása, nyomtatása.

A téli időszak elmúltával, a tündérrózsák virágzásának megindulása után április 29-én általános- és középiskolások részvételével terepi munkát szerveztünk a védett tündérrózsát veszélyeztető növények ritkítására. A munkát csónakból illetve a horgászoknál használatos vízhatlan nadrág felvételével, a vízből végeztük. A munka nem volt veszélytelen, mert az őszi kotrás elmaradása miatt a kb, 60-70 cm –es vízmélység alatt hasonlóan vastag iszapréteg található, amiből csak segítséggel tudtak a diákok szabadulni. Így is sikerült a védett tündérrózsát kis lélegzethez juttatni, de megállapítottuk, hogy megfelelő eredményt csak a kotrógép segítségével lehet elérni. Az ismételt egyedszámláláskor 145 virágzó védett fehér tündérrózsát találtunk. (2. sz. melléklet: jelenléti ív, fotók)

Májusban elkészültek és felállításra kerültek a tájékoztató táblák amelyeken, egyik oldalon magyarul, másikon angolul olvasható a lefolyó növényvilágát ismertető, illetve az ott található tündérrózsa fajokat bemutató ismeretterjesztő szöveg, különös tekintettel a védett kisvirágú fehér tündérrózsára.

Május 27-én a Balaton Színházban Dr. Szabó István előadás keretében mutatta be az elkészült „Keszthely fehér tündérrózsája” című kiadványt a jelen lévő kb. 50 fős közönségnek, melyen jelen volt a keszthelyi Vajda János Gimnázium III. éves biológia tagozatos osztálya pedagógusukkal együtt. A vetített képes előadáson megismerhették a Hévízi-láp és a Hévíz lefolyó keletkezésének történetét, a lefolyó gazdag növényvilágát, a 200 éve folyó kutatások neves elődeit és a mai eredményeket. Külön szó esett a védett és ezen kívül a védelemre érdemes növényekről, megóvásukról.

 

CÉLOK

Pályázatunknak kettős célja volt:

Az első cél érdekében 28 fős csoporttal irtottuk a kisvirágú fehér tündérrózsát veszélyeztető agresszíven terjedő növényeket. A lefolyó kezelőjével, a Vízügyi Igazgatóság helyi vezetőjével megállapodtunk a kotrás módjáról és arról, hogy egyesületünk minden évben jelen lesz a művelet elvégzésekor, ennek időpontjáról előzetesen értesítést kapunk. A kotráskor kiszakított védett növényeket visszatelepítjük. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviselője nyilatkozott, hogy a lefolyón a vegetációs időszakban csónak, kenu közlekedést nem engedélyeznek.

 

EREDMÉNYEK

Az ismeretterjesztést szolgálta az elkészült tanösvény a két magyar-angol nyelvű táblával és a 20 oldalas kiadvány megjelentetése 300 példányban (a pályázatban 16 oldalas kiadványt vállaltunk). Ezekből számos példányt átadtunk a programban részt vett iskoláknak, illetve más civil szervezeteknek, városunk polgármesterének. A helyi Tourinform irodában a keszthelyi lakosok és turisták is találkozhatnak vele.

A kiadvány letölthető innen.

 

A projekt megvalósításában három helyi oktatási intézmény, az Életfa Általános Iskola, a Zalaegerszegi Szakképző Centrum Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és a Vajda János Gimnázium tanulóinak egy-egy csoportja is részt vett A projekt szakmai vezetője, Dr. Szabó István nemcsak a zárórendezvényen, hanem a terepi munka alkalmával is gazdag ismeretanyaggal, történeti és biológiai ismeretekkel gyarapította tudásukat.

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

 

MÉDIAMEGJELENÉSEK

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/7237/tunderrozsa-tanosveny-a-csatorna-menten/

 

http://zaol.hu/keszthely/vedik-a-kis-tunderrozsat