Keszthely Zöld Kincsei

 

Keszthely az elmúlt több mint 750 év alatt az ország egyik legzöldebb kisvárosává vált a település és környéke sajátos klímájának és az itt élő emberek - neves városgyarapítók és névtelen városlakók - természetszeretetének köszönhetően..

„ Keszthely a  természet által kincsekkel gazdagon elhalmozott város"...."Az egyes évszakok átmenetét az északi hegy koszorú és a Balaton víztömege szabályozzák ...az ellentéteket mérséklik"-írja Bontz József 1896-ban monográfiájában.

 

E sajátos klíma gazdag növényvilág megtelepedését tette lehetővé a városban és környékén, melyet az itt élők az évszázadok során tudatosan gyarapították. E téren is sokat tett a Festetics család legnagyobb alakja, Festetics Görgy, aki 1797-ben létrehozta a Georgikont, Európa első mezőgazdasági főiskoláját, ahol oktató veteményes-, epreskertet, faiskolát létesített. A tájképi parkká alakított kastélypark, a fenékpusztai majorhoz vezető gesztenye fasor és a fekete fenyő fasor a mai napig védett értékei városunknak. A város több utcáját is fasorok díszítik: virágos kőris, hárs, japán akác, tatárjuhar. A Helikon Park a természetes ligeterdő értékes fákkal történt kiegészítésével jött létre.

Egy évszázaddal később Lovassy Sándor, a Georgikon tanára botanikuskertet létesített, saját városi kertjét pedig egzotikus növények telepítésével tette a városlakók mintaképévé, ma számos magánkertet díszítenek értékes, szép fák.

Ugyanakkor ezeket a „kincseket" számos veszély fenyegeti. Egy-egy téves döntés, túlzott óvatosság következtében egyik napról a másikra tűnnek el értékes famatuzsálemek. Az „ingatlanfejlesztés" a növényzet teljes kipusztításával kezdődik, a védett fasorok foghíjasak, a fákat aknázómoly, fagyöngy, szoros aszfaltozás, téli sózás, idétlen koronametszés pusztítja.

 

Programunk célja: a helybélieknek és az idelátogatóknak felmutatni ezeket a ma még meglévő, de veszélyeztetett esztétikai értékeket egy szakszerű tájékoztatással ellátott, képzőművészeti alkotásként megvalósuló térkép segítségével, a fasorok, parkok, különleges szépségű fák kezelőiben pedig tudatosítani a rájuk bízott értékek jelentőségét.

 

A projekt eredményeként elkészülő kiadvány egyik oldala Péczeli Margit képzőművész által készített olyan grafikus várostérkép, amely nem csak a védett fasorokat, és parkokat, hanem a szép és értékes egyedi fákat is feltünteti, legyenek azok közterületen vagy magánkertben. A térkép túloldalán dr. Szabó Isván, a mai Georgikon professzora ad felvilágosítást a parkok, fasorok történetéről, a feltüntetett faegyedek botanikai jellemzőiről. Kiadványunk tehát esztétikai és információs értéket egyaránt képvisel, így széles körű érdeklődésre tarthat számot.

Fontosnak tartjuk a helyi lakosság, különösen a fiatalok figyelmét felhívni a szemünk előtt lévő, ezért sokszor észre sem vett természeti értékekre. Kiadványunkat eljuttatjuk a helyi és környékbeli civil szervezetekhez és az óvodákhoz, általános- és középiskolákhoz, hogy egy-egy tanulmányi sétához segítséget nyújtson.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a hozzánk látogató vendégek ne csak a hagyományos szórakozási lehetőségekről és vendéglátó helyekről kapjanak tájékoztatást, hanem városunk különleges természeti szépségeit is megismerjék, ezért a kiadványból nagyobb mennyiséget juttatunk a helyi Tourinform Irodának és a szállodáknak.

Kiadványunkat - szakértői javaslatokkal együtt - átadjuk a helyi Önkormányzatnak, hogy a gyakran módosuló szabályozási tervek készítésénél, az egyedi építési engedélyek kiadásánál figyelemmel lehessenek a feltárt értékekre. Eljuttatjuk a parkok fasorok, közterületek gondozását végző szervezet vezetőjének, hogy a fák sorsáról történő döntéseiknél ne csak a szigorúan vett szakmai és gazdasági szempontokat, hanem az esztétikai és történeti értékeket is figyelembe vehessék.

 

 

 

A Térkép a KvVM "Zöld Forrás" pályázatának (K-36-10-00070B) támogatásával (jógutód: Vidékfejlesztési Minisztérium) valósult meg.